yiling的烘焙遊戲

                                
                               在西班牙和法國米其林餐廳工作過的yiling 老師 
                               將帶來法式經典homemade 糕點 -鹹派與水果甜塔 
                               學會這兩種基礎塔皮製作,就可以開始發揮你的創意
                               運用台灣四季好吃的食材來大展身手囉!!


                             
    11/9()10:00~12:00  蘑菇雞肉鹹派
     11/30() 10:00~12:00 水果甜塔 
                講師: yiling 老師
                                         費用:每堂1200


沒有留言 :